Wat is de beste behandeling voor mij?

Laparotomie

Dat is, zoals u zult hebben begrepen na het lezen van deze website, zeer sterk afhankelijk van de plaats en de grootte van de myomen. Natuurlijk ook van de klachten, van uw leeftijd èn van het feit of u al dan niet nog zwanger wilt worden.

Bij die behandelingen waarbij de baarmoeder behouden blijft, blijven ook de menstruaties doorgaan, zolang u nog niet in de overgang bent.

Omdat het succes van een baarmoedersparende behandeling niet 100% is, zal soms alsnog een andere ingreep nodig zijn om de klachten te verhelpen. Alleen indien de baarmoeder verwijderd wordt, is de menstruatie volledig verdwenen.
In de regel zullen normale eierstokken bij een baarmoederverwijdering behouden blijven. Daarmee is de hormoonproductie onveranderd ten opzichte van de situatie, waarin de baarmoeder nog aanwezig is. Samengevat is het hier onmogelijk aan te geven wat voor u de beste behandeling is. Daarvoor is een persoonlijk advies noodzakelijk.

Second opinion

De adviezen die worden gegeven aan vrouwen met myomen zijn soms nogal ingrijpend (verwijderen van de baarmoeder bijvoorbeeld).
Het kan dan nuttig zijn een advies te vragen bij een van de leden van het Myoom Centrum Amsterdam (MyCenA). In dat geval kan het soms tot één consult beperkt blijven als u de gemaakte foto´s mee kunt krijgen van uw arts.
Ook is het handig om een verwijsbrief zelf mee te nemen. U kunt uw gynaecoloog bijvoorbeeld vragen om deze brief ook naar uw huisadres te sturen. In de praktijk blijkt namelijk nogal eens dat brieven die worden doorgestuurd naar ons niet op tijd aankomen of de juiste plek niet weten te bereiken.